Услуги

Мултифокални интраокуларни леќи

Со напредокот на технологијата, се развија и мултифокалните интраокуларни леќи кои имаат 2 или 3 фокуси, и му овозможуваат на пациентот добар вид на различни далечини без очила. Повеќето мултифокални леќи се бифокални. Овозможуваат добар вид на далечина и добар вид на близина, но нешто послаб вид на средина (80 -100 cm).

 

 

Најновата генерација на мултифокални леќи се трифокалните леќи, кои освен што добивате добар вид на близу и далеку, овозможуваат и добар вид на средна далечина, што е многу значајно за пациенти кои многу време работат на компјутер. Со помош на овие леќи, ќе можете без очила да читате весници и книги, да се бричите или шминкате, да гледате во телефон, да работите на компјутер, да гледате ТВ, да возите автомобил, да се бавите со спорт и да ги обавувате вашите секојдневни активности.