Систина Офталмологија Скопје

Работно време, во услови на Ковид-19

Пон – Петок: 08:00 до 14:00

e-mail: contact@sistinaoftalmologija.mk
Тел.: +389 2 30 97 000
Тел.: +389 70 351 008
„Скупи“ 5А, 1000
Скопје, С. Македонија