Систина Офталмологија Битола

e-mail: contact@sistinaoftalmologija.mk
Тел.: +389 47 226-900
Тел.: +389 70 355-900
ул. „Никола Тесла“ бр. 158
Битола, С. Македонија