Информации за тековно работење во услови на Ковид- 19

Повеќе

Прегледи на пациентите

Вршиме офталмолошки прегледи и даваме мислењата за интервенциите за ласерска корекција на диоптрија, старосна диоптрија и вградување на интраокуларни леќи без обврска да се направи интервенцијата во нашата клиника.

Превентивни прегледи на ретината се вршат поради рано откривање на дијабетични оштетувања или дегенеративни болести на макулата, поради рано откривање на покачениот очен притисок и превенција за развој на глауком.  Исто така, вршиме и консултативни прегледи по веќе обавени оперативни зафати.

Прегледи за очила

Во „Систина Офталмологија“ секојдневно извршуваме различни офталмолошки прегледи. Основниот офталмолошки преглед се состои од одредување на видната острина со диоптрија на далеку и близу, мерење на очен притисок, преглед на предниот сегмент на окото со биомикроскоп (очни капаци, конјуктива, рожница, зеница и леќа) и субспецијалистички преглед со ширење на зеници со преглед на задниот сегмент на окото – фундус (стаклестото тело, очниот нерв, ретината и крвните садови).

Доколку окото е здраво и има само диоптер, на пациентот може да му се препишат очила било за далеку и блиску или прогресивни очила.

Ако за време на прегледот се утврди дека има некоја очна болест (воспаление, катаракта, суво око, проблем со очните капаци, болест на макула, дијабетична ретинопатија, глауком), тогаш на пациентот му се препишува терапија или му се прават дополнителни испитувања и се упатува до субспецијалист офталмолог кој е специјализиран за специфична проблематика.


Прегледи за контактни леќи

Во „Систина Офталмологија“ секој ден вршиме прегледи за контактни леќи. Во текот на прегледот пожелно е пациентот да напомене дека прегледот се обавува поради носење на контакни леќи за да се упати до специјализиран офталмолог за препишување на контактни леќи. На прегледот, добро е пациентот со себе да ги понесе очните испитувања и старите наоди или конткакни леќи, доколку ги има.

Во текот на закажувањето, важно е пациентот да напомене дали носел или веќе носи контактни леќи и кој вид (меки, полутврди или тврди). Доколку пациентот носи полутврди или меки леќи потребно е да се паузира со носењето на контактни леќи неколку дена пред преглед бидејќи нивното носење може да влијае на точноста на одредување на нови контактни леќи. Се препорачува полутврдите да се извадат онолку дена пред прегледот колку што години ги носи, додека пак меките контактни леќи потребно е да се извадат цели три дена пред преглед.

Освен општиот офталмолошки преглед, во текот на прегледот за контактни леќи посебно се определува искривеноста на рожницата и квалитетот на солзен филм и се ставаат пробни котактни леќи за да може да се одберат оптимални леќи за диоптријата на пациентот и неговите специфични потреби.

Освен вообичаениот преглед за контактни леќи, препишуваме и специјални контактни леќи за кератоконус и козметички контактни леќи.

Преглед во склоп на третманот за системски болести

Со очниот преглед може да се дијагностицираат или да помогне при дијагностицирање на многу системски заболувања. Многу често специјалистите интернисти, кардиолози, дијабетолози, невролози или доктори од семејната медицина во дијагностицирање на болеста бараат и офталмолошки преглед од две причини. Прво, со прегледот на очите и особено на очната заднина, може да се утврди општата состојба на крвните садови на организмот кај артериската хипертензија, атеросклероза, дијабетес или цереброваскуларна болест.

Офталмологот на својот наод на колегата интернист, невролог или дијабетолог, ја опишува состојбата на крвните садови и помага при процена на времетраењето на покачениот очен притисок, дијабетес или состојбата на склероза на крвните садови. На контролните очни прегледи може да се утврди напредување или подобрување на целокупната состојба.

Второ, интернист, невролог или дијабетолог, знаејќи дека некои системски болести може да го оштетат окото како орган како на пр. кај дијабетичарите, го упатува својот пациент кој нема проблем со видот, на превентивен преглед за да може да се утврди евентуалното оштетување на очите во рамките на системската болест.

Офталмолошки прегледи

Во „Систина Офталмологија“ секојдневно извршуваме различни офталмолошки прегледи. Основниот офталмолошки преглед се состои од одредување на видната острина со диоптрија на далеку и близу, мерење на очен притисок, преглед на предниот сегмент на окото со биомикроскоп (очни капаци, конјуктива, рожница, зеница и леќа) и субспецијалистички преглед со ширење на зеници со преглед на задниот сегмент на окото – фундус (стаклестото тело, очниот нерв, ретината и крвните садови.

Доколку окото е здраво и има само диоптер, на пациентот може да му се препишат очила било за далеку и блиску или прогресивни очила.

Ако за време на прегледот се утврди дека има некоја очна болест (воспаление, катаракта, суво око, проблек со очните капаци, болест на макула, дијабетична ретинопатија, глауком) тогаш на пациентот му се препишува терапија или му се прават додатни испитувања и се препратува до субспецијалист офталмолог кој е специјализиран за специфична проблематика.

Офталмолошкиот преглед во просек трае околу час, доколку не се потребни дополнителни испитувања. Поради ширењето на зениците видот неколку часа по прегледот може да биде благо заматен и во тоа време не се препорачува управување со возила.

Офталмолошки преглед

Рефракција, одредување видна острина, мерење очен притисок – преглед на преден сегмент на очите.
1.000,00

Супспецијалистички преглед

Рефракција, одредување видна острина, мерење очен притисок, преглед на очно дно – преглед на преден и заден сегмент на очите.
1.650,00

Предоперативен преглед на катаракта

Рефракција, одредување видна острина, мерење очен притисок, преглед на очно дно, ехо/биометрија, IOL master.
2.400,00

Преглед за ласерска корекција на диоптрија

Рефракција, одредување видна острина, мерење очен притисок, преглед на очно дно, анализа на рожница со Пентакам.
4.270,00

Преглед за конзилијарно мислење

2.000,00

Консултација со офталмолог

500,00

Контролен преглед

600,00

Контролен постоперативен преглед

Преглед три месеци по ласерска корекција на диоптрија.
1.140,00

Замена на терапевтски контакни леќи

300,00

Цените се изразени во денари.