Информации за тековно работење во услови на Ковид - 19

Повеќе

Patient Experience

Ne kujdesemi për ju ashtu siç kujdesemi për të dashurit tanë.

Për atë qëllim, ne kemi krijuar Patient Experience Office(Qendra e Përvojës së Pacientit) e cila funksionon që disa vjet dhe është e para e këtij lloji në rajon. Përmes kësaj qendre, spitali monitoron dhe zbaton në mënyrë aktive njohuritë dhe praktikat më të fundit shkencore në menaxhimin e shëndetit. Ekipi i profesionistëve në fushën e menaxhimit të shëndetit, komunikimit, marketingut digjital dhe mjekësisë, çdo ditë krijon, propozon dhe zbaton strategji dhe programe, të koordinuara me pjesën klinike të spitalit, duke krijuar kështu një atmosferë dhe përvoja pozitive për ju, pacientët tanë. Ne besojmë se:

“Njerëzit do të harrojnë atë që keni thënë dhe bërë, por ata kurrë nuk do të harrojnë se si i keni bërë ata të ndihen.” – Maya Angelou

vesna-cado-sistina-oftalmologija-1

D-r Vesna Çado
Drejtor ekzekutiv

“Ne kuptojmë se për çfarë kanë nevojë pacientët dhe ne dimë se si ta bëjmë atë. Për të mirën e të gjithëve.” – D-r Vesna Çado

marija-gurovik
Marija Gjuroviq
hristina-ristovska-sistina-oftalmologija
Hristina Ristovska
maja1
Мaja Muratovskа Çangovska
vesna-spiroska-sistina-oftalmologija
Vesna Spiroska
aleksandra-kolarska-sistina-oftalmologija
Aleksandra Kolarska
flutra-osmani-sistina-oftalmologija
Flutra Osmani
ана-гјоргјиева
Ana Gjorgjieva
валентина
Valentina Georgievska
кате
Katerina Vasilevska
Modeli për Përvojat Pozitive të Pacientëve (PLX) në Sistina Oftalmologija me çmim nga Universiteti dhe Këshilli Kombëtar i Monakos
Oskar për oftalmologjinë në duart e Dr. Fanka Gilevska nga Sistina Oftalmologjia
Trajtimi afatgjatë i suksesshëm i keratokonusit në Sistina Oftalmologjinë ka rezultuar në një punim shkencor