Patient Experience

Секој пациент е уникатен на свој начин и ние му приоѓаме индивидуално за да најдеме решение адекватно и единствено токму за него. Ние се грижиме за нашите пациенти како што се грижиме за нашите блиски.

“Луѓето ќе заборават што сте кажале и што сте направиле, но никогаш нема да заборават како сте направиле да се чувствуваат.”- Maya Angelou


Д-р Весна Чадо,
Извршен директор

„Ние разбираме што им е потребно на пациентите и знаеме како тоа да го направиме. За доброто на сите.“ – Д-р Весна Чадо


Марија Ѓуровиќ
Христина Ристовска
Маја Муратовска Чанговска
Стефани Неделкова
Весна Спироска
Александра Коларска
Флутра Османи