Новости

Систина Офталмологија – 2 години постоење

Во јуни годинава, Систина Офталмологија одбележа 2 години од своето отворање и успешно работење остварувајќи ја својата визија.

Oфталмолошки симпозиум – Охрид

На почетокот на годината ПЗУ „ СИСТИНА ОФТАЛМОЛОГИЈА“, го организираше првиот офталмолошки симпозиум, организиран од приватна клиника.

Најава за презентации

Систина Офталмологија во соработка со Црвениот крст на Р. Македонија во текот на месец јули во градовите Битола, Тетово, Дебар, Охрид, Струга и Гостивар ќе продолжи со и со своите активности наменети за граѓаните.
Scroll to Top