Систина Офталмологија во соработка со Црвениот крст на Р. Македонија во текот на месец јули во градовите Битола, Тетово, Дебар, Охрид, Струга и Гостивар ќе продолжи со и со своите активности наменети за граѓаните :бесплатни стручни консултации со медицинскиот тим на клиниката како и мерење на очен притисок. Целта е да се подигне нивото на информираност на граѓаните за здравјето и очите и да се прдочи важностана превентивата и неговата заштита.

Промоции

04.07.2012 – Промоција во Битола

На граѓаните на Битола на ден 04.07.2012 им беше понудена можност да добијат бесплатни стручни консултации од медицинскиот тим на Систина Офталмологија како и мерење на очен притисок во просториите на Црвен Крст Битола.

11.07.2012 – Промоција во Тетово

На ден 11.07.2012 во Тетово, во просториите на Црвен Крст, медицинскиот тим на Систина Офталмологија предводен од специјалист офталмолог, за граѓаните на општината, организираше бесплатни мерења на очен притисок и косултација со специјалист офталмолог за проблемите со видот и очите. Оваа хуманитарна акција, како и претходните, наиде на голем интерес кај Тетовчани, кои и покрај високите температури дојдоа во голем број, што укажува на високото ниво на свесност за значењето на превентивата и грижата за здравјето на очите и видот.

12.07.2012 – Промоција во Брвеница

На ден 12.07.2012 во просториите на Општина Брвеница медицинскиот тим на Систина Офталмологија предводен од специјалист офталмолог, за граѓаните на општината, организираше бесплатни мерења на очен притисок и косултација со специјалист офталмолог за проблемите со видот и очите.

13.07.2012 – Промоција во Џепчиште

На ден 13.07.2012 во просториите на амбулантата ” Натура Медика” медицинскиот тим на Систина Офталмологија предводен од специјалист офталмолог, за граѓаните на општината, организираше бесплатни мерења на очен притисок и косултација со специјалист офталмолог за проблемите со видот и очите.

17.07.2012 – Промоција во Гостивар

На ден 17.07.2012 во Гостивар, во просториите на Црвен Крст , медицинскиот тим на Систина Офталмологија предводен од специјалист офталмолог, за граѓаните на општината, организираше бесплатни мерења на очен притисок и косултација со специјалист офталмолог за проблемите со видот и очите.

18.07.2012 – Промоција во Дебар

На ден 18.07.2012 во просториите на Црвен Крст Дебар, медицинскиот тим на Систина Офталмологија предводен од специјалист офталмолог, за граѓаните на општината, организираше бесплатни мерења на очен притисок и косултација со специјалист офталмолог за проблемите со видот и очите.

19.07.2012 – Промоција во Чегране

На ден 19.07.2012 во Општина Чегране, во просториите на Амбулантата ” Локу ” медицинскиот тим на Систина Офталмологија предводен од специјалист офталмолог, за граѓаните на општината, организираше бесплатни мерења на очен притисок и косултација со специјалист офталмолог за проблемите со видот и очите.