Искуства на пациенти

„После операцијата се чувствувам како од црно бел филм одеднаш почнувам да гледам HD филм во сите бои.“ -Розалија К. Василевска

„Изреката на д-р Златко Арнаудовски на вашата интернет страница: ‘Од сите права, најголемо е човековото право на вид.’ беше одлучувачка за да ја направам оваа…
ПОВЕЌЕ

„Тимот на ‘Систина Офталмологија’ ми помогна и покрај тоа што никој не сакаше да се нафати.“

Енес Јонуз (43 години) е наш пациент од Скопје кај кого како последица на терапијата за хипоалбунемија и дополнителна состојба, настана неоваскуларизација, макуларен едем и…
ПОВЕЌЕ