Наши доктори

Д-р Златко Арнаудовски

Д-р Златко Арнаудовски
 • Спец. офталмолог и офталмохирург
 • Медицински директор на „Систина Офталмологија“ Скопје
 • Контакт: zlatko.arnaudovski@sistinaoftalmologija.mk

Специјалист по офталмологија

 • Медицински факултет, Скопје (1986)
 • Вработен на Клиниката за очни болести, Скопје (1988)
 • Асистент по предметот офталмологија на Медицинскиот факултет, Скопје (1991)
 • Специјализација по офталмологија (1994)
 • Стручно усовршување за хируршко решавање на заболувања на солзниот апарат и дакриоцисториностомија, Белград
 • Воведување на методот на дакриоцисториностомија на Клиниката за очни болести, Скопје (1995)
 • Стручно усовршување за хирургија на катаракт со метод на факоемулзификација (2003) Љубљана, ехографија Загреб
 • Меѓународен сертификат за самостојно изведување операција на катаракт со метод на факоемулзификација и воведување на методот на Клиниката за очни болести, Скопје (2004)
 • Курс за ултразвучна дијагностика (2005)
 • Генерален секретар на Здружението на офталмолозите на Македонија (2002-2007)
 • Член на Европската асоцијација на хирурзи за катаракт
 • Член на Асоцијацијата на хирурзи за катаракт на Хрватска и Србија
 • Стручни престои на клиниките за очни болести во Белград, Љубљана, Милано, Будимпешта, Софија, Лисабон, Барселона, Варна, Венеција, Загреб и др.
 • Активен учесник и коавтор на повеќе од 50 научни труда, презентирани во земјата и во странство.
 • Стручна редакција на книгите „Основи на Офталмологија“ од Д-р Синтија А. Бредфорд и „Клинички постапки при очен преглед“ од Ненси Б. Карлсон и Даниел Курт.
 • Работно искуство – шеф на кабинетот за болести на предниот сегмент на окото и кератопластика (1998), шеф на операциониот блок на Клиниката за очни болести (2007), директор на Клиниката за очни болести, Скопје (2009), Систина Офталмологија (2010-)
 • Област од посебен интерес – хирургија на катаракт, факоемулзификација, солзни канали и пластика на капаци.

последни совети

pterigium-perde-nadvoresno-sistina-oftalmologija

Птеригиум: што е „надворешно перде“?

Птеригиумот е резултат на намножување или зголемување на клетките од конјуктивата кои преоѓаат преку рожницата. Почесто се јавува од внатрешната страна на окото и може да ги зафати едното, но и двете очи.
glaukom-namalen-vid-sistina-oftalmologija

Глауком: постепено намалување на видот без видливи сиптоми

Кај возрасните најчесто нема симптоми се додека болеста не е во многу напредна фаза за која е карактеристичен „тунелски вид“. Нетретиран глауком, може да доведе до комплетно оштетување на очниот нерв кое резултира со слепило.
viralen-konjuktivit-sistina-oftalmologija

Вирусна инфекција на очите – како се третира?

Вирусниот конјунктивитис е многу заразен, обично 10-12 дена од почетокот на воспалението и лесно се пренесува преку кивање и кашлање, а воедно може да се појави при сипаници, грип или настинка.
Scroll to Top