Наши доктори

Проф. д-р Никица Габриќ

Проф д-р Никица Габриќ
 • Специјалист офталмолог
 • Субспецијалист за хирургија на преден сегмент
 • Основач и управител на универзитетска клиника „Свјетлост“ Загреб
 • Медицински факултет на Универзитетот на Загреб
 • Специјализација по офталмологија на Клинички болнички центар во Загреб
 • Завршил докторски студии под менторство на д-р Љерке Хенч – Петриновиќ (1997)
 • Стручно усовршување за хирургија на преден сегмент на око во престижни медицински центри во Јапонија, Германија, Велика Британија, САД, Русија и Швајцарија.

Работно искуство

 • Основач на поликлиника Свјетлост (1998)
 • Инструктор на компанијата Алкон за хирургија на катаракта во источна и југоисточна европа (1998 -2008)
 • Инструктoр за американската компанија АМО за рефрактивна и катарактна хирургија во Словенија, Австрија, Босна и Херцеговина, Италија, Полска и Русија
 • Доцент на медицинскиот факултет Свеучилишта Рјека( 2000 -2009)
 • Редовен професор на медицинскиот факултет Свеучилишта Рјека (2009 – )
 • Директор на клиника Свјетлост (2010 – )
 • Основач на првата банка за ткива во Хрватска – Лајонс хрватска очна банка
 • Основач и претседател на Хрватското друштво за катаракта и рефрактивна хирургија

Членство

 • Член на одборот на Европско друштво за катаракта и рефрактивна хирургија, Европско здружение на очни банки, Европското здружение на офталмолози и Европско офталмолошко друштво ЈИ Европа.
 • Активен член на Хрватско друштво на лекари, Американската офталмолошка академија, Академија на медицински науки на Хрватска, Асоцијација за истражување во областа на офталмологијата, Здружение на болести на предниот сегмент на око, Американско друштво за катаракта и рефрактивна хирургија

последни совети

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Scroll to Top