Наши доктори

Д-р Виолета Шијакова

d-r-violeta-shijakova-sistina-oftalmologija-specijalizant
  • Општ доктор на специјализација по офталмологија во „Свјетлост“
  • Контакт: contact@sistinaoftalmologija.mk

последни совети

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Scroll to Top