Информации за тековно работење во услови на Ковид- 19

Повеќе

Дијабетес и ретина

Во врска со дијабетес и ретина, сите витректомии се изведуваат на отвори помали од 1mm (23, 25 и 27 gauge) и си одите дома по интервенцијата. Освен оперативниот метод, вршиме медикаментозно лекување на ретиналните болести со анти – ВЕГФ третман со инјектирање на интраокуларната инекција Авастин и Eylea.

Дијабетес и ретина

Дијабетесот е водечка причина за слепило и лош вид на работоспособната популација во светот. Окото на лицата со дијабет кои имаат лошо регулирана гликемија почесто добиваат инфекции на очите кои потешко се третираат, настануваат дегенеративнит процеси и порано се развива катаракта. Сериозна компликација која настанува на окото поради дијабетот е дијабетична ретинопатија.

Што е дијабетична ретинопатија?

Дијабетична ретинопатија е компликација од дијабетесот која претставува оштетување на внатрешната обвивка на окото (ретината) која е изградена од нервни клетки (неурони), фоторецептори, крвни садови и други помошни клетки кои помагаат во преносот на видниот сигнал. Ретината ја прима светлината која влегува во окото и ја претвора во електричен импулс, го пренесува импулсот низ очниот нерв до мозокот каде се формира сликата. Дијабетичната ретинопатија е всушност комбинација од микроангиопатија (состојба каде страдаат малите крвни садови во ретината) и невропатија (состојба каде страдаат нервните клетки).
Во минатото, главен начин на лекување на дијабетичката ретинопатија бил третманот со ласерфотокоагулација. Денес, стандардите на лекување се променети и прва линија на третман а апликацијата на интравитреални инекции од групата на анти-ВЕГФ. Апликацијата на ове инекции е во локална анестезија со анестетски капки и е комплетно безболно. Апликацијата на инекција се врши еднаш месечно во време од неколку месеци или година. Со помош на ваквата терапија освен стабилизација на состојбата на ретината, често имаме и подобрување на видот.

Зошто е важно рано да се открие и третира дијабетичната ретинопатија?

Кај веќе развиена дијабетична ретинопатија, новоформираните крвни садови кои имаат слаби ѕидови и се абнормални, го унишутваат здравото ткиво на ретината така што пукаат и крварат или со спречување на здравата циркулација. Раното лекување со инекции и ласер постигнува уништување на тие новонастанати крвни садови. Воедно, нивниот развој може да се превенира ако на време се започне со инекции и ласер.

Што во случај кога дијабетичната ретионпатија е во напредната фаза?

Ако дијабетичната ретинопатија е развиена до степен на пролиферативна дијабетична ретинопатија каде новонастанатите крви садови, пукаат и крварат во окото поради што се уништува и одлепува ретината, единствен начин на лекување е со операција. Оваа операција е позната како витректомија и е комплетно безболна. Самата операција се изведува со локална анестезија и по неа, си заминувате дента дома. Денес, имајќи предвид развојот на технологијата и техниката на оперирање, овие операции се минимално инвазивни и видниот резултат е подобар.

Како се превенира развојот на дијабетичната ретинопатија?

За да не настанат овие тешки компликации на дијабетесот, секое лице со дијабет мора да прави редовна контрола на очите барем еднаш годишно. Задолжително прегледот мора да се состои од ширење на зеници и увид во очната позадина, а не само проверка на видот затоа што промените може да се веќе настанати иако не забежелувате слабеење на видот.

Зошто „Систина Офталмологија“?

Нашата предност во третманот на дијабетична ретинопатија е фактот што имаме офталмолози кои исклучиво се бават со лекување на оваа состојба. Дијагностиката и терапијата може да се направи во ист ден. Располагаме со најмодерните апарати кои овозможуваат прецизна дијагноза и план на лекување. Аплицирањето на инекциите, ласерот како и 25 и 27g на витректомија овозможуваат безболно и минимално инвазивно лекување, опоравувањето е брзо и нема одолговлекувања нити чекање за операција.

Старосна дегенерација на макула или жолта пега

Макула или жолта пега е средниот дел на ретината или мрежницата која ни овозможува централен вид, читање и разликување на фини детали. Дегенерација на макулата е болест која најчесто се јавува кај постари лица, обично над 50 години, а резултира со губење на видот во средишниот дел на видното поле така што отежнува и оневозможува читање и препознавање на лица, иако останатиот перифеерн вид омозможува останати секојдневни активности. Ризик фактори освен годиите, се и семејна анамнеза, пушење, висок крвен притисок и маснотии. Оваа состојба се јавува во две форми: „сува“ и „влажна“.

Што е сува, а што влажна макуларна дегенерација?

Сувиот облик на макуларна дегенерација се карактеризира со промени со кои доаѓа до пропаѓање на клетките на мрежницата одговорни за вид. Сувиот облик поспоро напредува од влажниот облик на макуларна дегенерација и со тек на време доведува до неповратно намалување на видната острина. Најтешкиот облик на сува форма на макуларна дегенерација доведува до потполно оголени делови на межницата кои личат на географска карта. Во моментот не постои ниту еден делотворен начин на лекување на сува макуларна дегенерација, но постои начин да се забави нејзината прогресија, со помош на витамински комплекси со висока концентрација на антиоксидансот лутеин кои докажано го успоруваат напредувањето на сува сенилна дегенерација на макулата, како и нејзино преминување во влажна.
Влажниот облик на сенилна макуларна дегенерација се карактеризира со пропаѓање на ткивата во макулата кое доведува до раст на абнормални крвни садови, крварење и нивно пропуштање на течност во околните ретинални ткива. Последица на тоа се отоци и ексудати кои ги раслојуваат ретиналните слоеви што доведува до оштетување на нервните клетки и фоторецепторите.

Кои се симптомите на влажна макуларна дегенерација?

Слабеење на централниот вид, отежнато читање, појава на сенка во централниот дел на видот или губење на дел од сликата во центарот, искривени линии ( пр. при решавање на крстозбор) потешкотии при разликување на бои и бавно опоравување на видот при преминување од светла во темна просторија, се најчестите симптоми на оваа форма на макуларна дегенерација.

Како се дијагностицира влажната макуларна дегенерација?

Искусен офталмолог, со само ширење на зениците и преглед на макулата може да увиди крварење и отекувања на жолтата пега. Потврда на дијагнозата се добива во текот на истиот преглед преку ОЦТ снимање. Понекогаш, дополнителна потврда на дијагнозата се прави со флуоресценска ангиографија.

Како се лечи влажна макуларна дегенерација?

Иако влажната дегенерација за разлика од сувата, причинува брз губиток на видот, денес постојат многу ефективни лекови познати како анти – ВЕГФ ((engl. anti-Vascular Endotheilal Growth Factor) кои го смалуваат крварењето и истекувањето на течност под макулата и го подобруваат видот. Лековите мора да се примаат во облик на инекција во око. Инекцијата се дава во око со локална анестезија и не се болни, Откако апликацијата ќе се изврши амбулатно, пациентот си оди веднаш дома. Лекувањето треба да започне рано, трае од неколку месеци до неколку години, подразбира апликација на интравитреални инекции во различни временски интервали (согласно препораката од лекар). Во Македонија регистрирани лекови на пазарот се Авастин (bevacizumab) и Eylea (aflibercept), а во клиничка фаза на испитување е Фовиста (anti-PDGF – engl. Anti Platelet Derived Factor) и Бролицизумаб.

Зошто е важно рано откривање на болеста и превенција?

За пациентите кои се постари, многу е важно да се направи превентивен офталмолошки преглед каде со едноставно ширење на зениците може да се утврди во каква состојба е макулата. Почетните промени на влажна дегенерација може да се дијагностицираат пред пациентот да забележи промени во видот и успешно да се лечат со споменатите инекции.

Зошто Систина Офталмологија?

Лекувањето со инекции се прави амбулантно и целата процедура трае 15-на минути. Лекувањето се планира индивидиуално затоа што нашиот ОЦТ овозможува откривање и на најсуптилните промени на дијабетес и ретина. „Систина Офталмологија“ е дел од групацијата „Свјетлост“ кои имаат големо искуство во третманот на оваа болест, затоа што започнале аплицирање од 2005 година, неколку месеци откако овој третман е откриен во Америка. Во моментот, клиниките „Свјетлост“ се дел од американска студија за испитување на Фовиста, новиот лек за влажна макуларна дегенерација поради тоа што го задоволува потребното дијагностичко-технолошко ниво за испитување на нови лекови за болести на ретината.

Што е аблација на ретина?

Аблација на ретина или одлепување на мрежницата е итна состојба која мора да се оперира во рамките на 24 часа. За време на аблацијата, ретината пука и се формира ретинално дупче. Аблација на ретината настанува како резултат на навлегување на очна водичка низ мало дупче на ретината, по што дупчето се шири и ја подига околната ретина. Низ ретиналното дупче поминува очната водичка и ја одлепува ретината од очната позадина.

Кои се симптомите на аблација на ретина?

Првите симптоми често се само блесови, светкања како молњи и црни точки во видното поле, ако при пукнувањето на ретината се појави и мала количина крв во витреалниот простор. Состојбата се влошува со појава на завеса во видното поле. Кога одлепувањето ќе стигне до центарот на видот или макулата, што може да се случи во рамките на 1 до 2 дена, видот доста се намалува и не може повеќе да читате нити да препознавате други лица.

Како се третира аблацијата на ретина?

Аблација на ретина се третира со операција која се нарекува витректомија. Како што ретината се нахранува само додека е залепена за очната позадина, секое ретинално одлепување или аблација може трајно да ја оштети ретината. Затоа е важно операцијата да биде извршена што побрзо и секое чекање резултира со полош исход по операцијата. Во „Систина Офталмологија“ може да ја организираме операцијата во рамките на 24 часа за време на работен ден или празник. Операцијата се прави со локална анестезија со седитација. Оваа операција е комплетно безболна. Таа трае во просек околу еден час, после која пациентот може да иде оди дома уште истиот ден.

Витректомијата претставува отстранување на стаклетото тело од внатрешноста на очното јаболко, низ мали отвори на белката (помали од 1 мм) по што истото се заменува со специјален гас (кој со текот на времето се ресорбира) или силиконско масло, а дупките на ретината се обрабуваат со ласер за да се залепат.

Во текот на витректомијата, се влегува во око преку 4 мали отвори од по 1 mm на белиот дел на окото (белоочницата). Во текот на оперцијата се отстранува стаклестото тело, кое е болно и ја предизвикало аблацијата. Стаклестото тело потоа се надоместува со нормалната очна водичка која окото сама ја произведува и окото нормално функционира. Откако ќе се отстрани стаклестото тело, се идентификуваат „дупките“ на ретината, ретината и дупките се лепат со ласер.

Што се става во окото по операцијата?

На крајот на операцијата во окото се става гас или силиконско масло за да ја држи ретината прилепена додека таа целосно не се прилепи. Предност на гасот е што самиот излегува од окото и после 2 до 6 недели не е потребно да оди на дополнителна операција за вадење на силиконското масло. Во случаите кога аблацијата не е навреме откриена или се комплицирани и имаат лузни во окото, се става силиконско масло кое потоа се вади од окото за кеолку месеци, но може да остане и година дена ако окото е тешко оштетено.

Колку време трае опоравувањето и што смеете да правите?

Окото по операцијата не е црвено нити болно, а опоравувањето е брзо. Потребно е да се става терапија со капки и маст во текот на две недели, а окото мора да биде затворено само еден ден. Контролните прегледи се закажуваат ден после операцијата, 7 дена после операција и 2 до 3 недели по интервенцијата. По 10-тина дена кај некомплицираните аблации, пациентот може да се врати на секојдневните активности. Во текот на тие 10 дена потребно е да мирувате и да лежите во положба која ќе ја препорача лекар, а може да работите на компјутер, да читате или да гледате ТВ користејќи го другото око.

Зошто очната болница “Систина Офталмологија”?

Кај аблацијата на ретина, особено е важно времето. Затоа треба да ни се јавите штом настанат првите симт оми и веднаш ќе го организираме целиот процес за оперативниот дел за да ја спасиме добрата функција на видот, затоа што одложувањето на операцијата не е добро за конечниот резултат. Посебна предност на нашата клиника е што можеме да ја организираме операцијата во рамките на 24 часа по која си одите дома уште истиот ден. Во текот на операцијата е присутен анестезиолог кој го контролира крвниот притисок, срцевата френкфенција , дишење, сатурацијата на кислородот во крвта и висина на шеќерот и доколку има потреба да реагира.

Супспецијалистички преглед

Рефракција, одредување видна острина, мерење очен притисок, преглед на очно дно – преглед на преден и заден сегмент на очите.
1.650,00

ОЦТ

Оптичка кохерентна топографија на заден сегмент.
1.900,00

Ласерфотокоагулација со аргон ласер

Цената се однесува на едно око.
7.700,00

Апликација на Аvastin инекција

Апликација на Авастин интрабулбарно. Цената се однесува на едно око.
12.500,00

Апликација на Аvastin инекција

Апликација на Авастин субконјуктивално. Цената се однесува на едно око.
8.300,00

Апликација на Eylea инекција

Апликација на Eylea
41.200,00

Витректомија

Операција на заден сегмент. Цената се однесува на едно око. Оваа интервенција ја покрива и Фондот за здравство.
123.000,00

Витректомија преку ФЗО

Операција на заден сегмент преку Фондот за здравство. Се плаќа партиципација. Цената се однесува на едно око. Интервенцијата може да се направи веднаш.
6.000,00

Витректомија и операција на катаракта

Операција на заден сегмент и операција на катаракта со вградување на интраокуларна леќа. Цената се однесува на едно око.
166.000,00

Цените се изразени во денари.