Под покровителство на Граѓанското здружение „Ден на дрвото – засади ја својата иднина!„ во пресрет на 12-та есенска акција, д-р Златко Арнаудовски, мед. директор на Систина Офталмологија зема активно учество во промовирање и реализирање на ексклузивната идеја со оригинален зафат – секој граѓанин на земјата да засади по едно дрвце – и тоа во само еден ден.