Ilir Osmani është i lindur në Bujanoc, Serbi.

Storja e d-r Ilir Osmanit me mjekësinë fillon që nga adoleshenca kur regjistrohet në shkollën e mesme të mjekësisë në Prishtinë. Studimet i vazhdon në fakultetin e mjekësisë pranë Universitetit të Prishtinës, ndërsa specializon oftalmologjinë në Fakultetin e Mjekësisë pranë Universitetit „Shën Kirili dhe Metodi“ në Shkup.

Nga viti 2012 punon në „Sistina Oftalmologjia“ me interes të veçantë për kirurgjinë e segmentit të parmë dhe  të pasmë të syrit.

Anëtarënë

  • Odën e mjekëve të Maqedonisë;
  • Odën e mjekëve të Kosovës.

Edukimet plotësuese

Viziton edukime të shumta si në vend edhe jashtë vendit. Disa nga ato janë:

  • 2017, Zagreb – Edukimi në Repartin për kirurgji vitreoretinale në Klinikën universitare të syve „Svjetlost“

Pjesëmarrje në konferenca

Merr pjesë aktivisht në konferenca nacionale dhe ndërkombëtare. Disa nga ato janë:

  • 2017, Maqedoni – Ligjëratë profesionale „Përvojat e fundit në kirurgjinë refraktive dhe vitreoretinale“
    • Përvojat në zbatimin e trajtimit anti-VEGF
  • 2019, Prishtinë – Kongresi Juglingor Evropian Oftalmologjik
  • 2019, Shkup – Ligjëratë profesionale „Kirurgjia vitreoretinale dhe aplikimi intravitreal i medikamenteve“
  • Takimi VIII mesdhetar për retinën, Dubrovnik 2019