Ценовник

Сите плаќања на нашите услуги може да се извршат со готовина, картичка и преку жиро-сметка. Целосниот износ на услугата може да се плати и комбинирано: готовина, картичка и преку жиро-сметка.

  • Можност за плаќање на рати има со:
    • Diners до 12 рати;
    • УниБанка до 24 рати без камата;
  • Дополнителни поволности за:
    • Корисници на NLB HappyCard 4% Cashback

Ви препорачуваме проверка на дневен лимит пред наплата. Можноста за плаќање на рати не е возможна за пациенти кои се од странство.

Напомена: цените на интервенциите се изразени по око.