Logo

Наши услуги

Рано откривање на глауком

Превенција на глауком не е можна, но е можно рано откривање на болеста и нејзино значително успорување:

  • Доколку во семејството има глауком, треба повремено да се прави целокупен преглед за глауком
  • Ако сте над 65 години, добро би било да се контролира очниот притисок на секои две години иако не чуствувате никакви симптоми
  • Доколку болеста е веќе дијагностицирана, редовно треба да се контролира и редовно да се користи пропишаната терапија

Rano otkrivanje