Logo

Наши услуги

 

Одредување на диоптер кај деца

Најчеста причина поради која децата доаѓаат на очен преглед е диоптријата (кратковидност, далекувидност, астигматизам). Обично кај малите деца, родителите забележуваат дека детето не гледа бидејќи ги приближува книгите и играчките, гледа телевизија на кратка одалеченост или ги притиска очите и често трепка при обид да ги фиксира одалечените предмети. Кај постарите деца, најчестите проблеми настануваат кога децата воочуваат дека не можат да читаат од училишната табла.

Децата кои имаат рефракциска грешка, по долготрајно читање или играње игрици, се жалат и на главоболки. Тоа се случува поради изразена прилагодливост на детското око, каде што детето несвесно ја корегира својата диоптрија за добро да гледа, но вложува додатен напор кој го уморува, а во некои случаи може да доведе и до оштетување на видниот/визуелниот систем.

Со оглед на тоа што детсткото око е во развој, секоја рефракцијаска грешка е потребно правилно да се корегира. За корекција на рефракциски грешки на децата се препишуваат очила или контактни леќи.