Logo

Нашите доктори

Д-р Златко Арнаудовски
Специјалист по офталмологија
Проф. д-р Никица Габриќ
Специјалист по офталмологија
Д-р Билјана Костовска
Специјалист по офталмологија
Д-р Мирјана Саздовска
Специјалист по офталмологија
Д-р Илир Османи
Специјалист по офталмологија
Д-р Фанка Гилевска
Специјалист по офталмологија
Д-р Викторија Филева
Специјалист по офталмологија
Д-р Александра Гочева Јерчиќ
Специјалист по офталмологија
Д-р Виолета Шијакова
Специјалист по офталмологија
Д-р Стефан Младеновски
Специјалист по офталмологија