Slideshow Image 5
Slideshow Image 1
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Kontroll i syve

Kontrolli i syve është hapi i parë në zbulimin e sëmundjeve të syve ose për çrregullimin e shikimit.

Ekipi i ynë i profesionistëve më të mirë këtu është për të bërë kontroll oftalmologjik të syve të juaj, kontroll të mprehtësisë së shikimit, matje pa dhimbje të shtypjes së syve, kontroll biomikroskopik të segmentit të përparmë të syrit , kontroll oftalmoskopik të fundit të syrit dhe me kohë ti zbulon të gjitha problemet e syve. Përvoja e tyre do j’u ndihmojë të përcaktoheni për opsionet më të mira për përmirësim të shikimit dhe ruajtjen e shëndetit të syve.

Syri ndryshon me kalimin e kohës, e me të edhe dioptria të cilën duhet t’a shfrytëzoni. Prandaj j’u rekomandojmë të bëni kontroll të rregullt të syve së paku një herë në vit.